Aanpak

Wettelijke status

We willen het bos beschermen onder de hoogste wettelijke status, een RPPN-status (Reserva Particular do Patrimônio Natural). Dit sluit het directe gebruik van het land uit, maar staat wel toe dat milieueducatie, duurzaam toerisme en wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd. Als reservaat krijgt het bos rechtsbescherming waar de federale Braziliaanse overheid medeverantwoordelijk wordt voor de belangenbehartiging van het land.

Sociale projecten

Onze doelstellingen kunnen niet worden bereikt zonder de lokale gemeenschappen erbij te betrekken. Positieve sociale impact, betrokkenheid en ondersteuning wordt gecreëerd door de projecten die we lokaal organiseren. Naast sociale projecten die we zelf initiëren en uitvoeren, ondersteunen we ook de lokale gemeenschap door allianties te zoeken, expertise en partners aan te bieden. Vind meer informatie over onze projecten in de verhalensectie.

Actieve bescherming

Onze derde strategie is gericht op continue bescherming van het regenwoud. Door samenwerking met onderzoeksinstellingen zoeken we naar duurzame beheer- en monitoringtechnieken voor de status van het regenwoud. In deze benadering voldoen we aan internationale normen met betrekking tot conservering en conservering.

Economische prikkels

De belangrijkste redenen voor ontbossing, zoals mijnbouw, landbouw en houtproductie, zijn economisch aangedreven. We willen de economische mogelijkheden aantonen om het Amazone-regenwoud op een ethische en milieuvriendelijke manier te exploiteren. Samen met zowel lokale als internationale kennisinstituten werken we aan strategieën voor de ontwikkeling van economische activiteiten die samenvallen met de maximale wettelijke status en tegelijkertijd zorgen voor groene economische en sociale ontwikkeling.

Aankoop van grond

De gekochte percelen ongerept regenwoud hebben allemaal complete en erkende administraties. Na aankoop verzamelen we de geo-referentiegegevens van het land om de tenaamstelling te voltooien. Op deze manier houdt de stichting het bezit voor onbepaalde tijd in stand als een privéreservaat. We gebruiken moderne administratieve technologieën om de juridische status van de beschermde bossen te versterken.

 


Wil je helpen?

Neem contact op met ons. Wij kunnen je helpen met gestelde duurzaamheidsdoelen.

NEEM CONTACT OP