Met jouw hulp vergroten we het gebied van beschermd regenwoud met 36,5 hectare per dag

MEER

De stichting beschermd en behoud nu al 120.000 hectare ongerept bos

MEER

Meer dan 50 gemeenschappen leven in en uit deze regenwouden

MEER

Neem contact op en doe mee met onze missie

MEER

WE ZIJN GOED OP WEG OM DE WAARDEVOLLE REGENWOUDEN VAN HET AMAZONE GEBIED TE BEHOUDEN
 
 

Opção Verde doet dit via vijf verschillende routes:
  1. Bescherming door eigendom. Bospartijen worden gekocht door de stichting of gedoneerd aan Opção Verde.
  2. Betrekken van de lokale bevolking bij het creëren van waarde middels behoud van het bos. Dit doen we door de lokale bevolking te helpen bij het opzetten van bedrijfsmodellen en het monitoren van producten en diensten uit bestaande bossen. Wanneer een staand bos meer waard is vanwege deze potentiële inkomsten, wordt de motivatie om het bos te beschermen versterkt.
  3. Voorlichting over de waarde van bosecosystemen en ondersteuning van bestaande programma's in lokale scholen om mensen in de bossen in staat te stellen het milieu waarin ze leven te beschermen.
  4. Betrouwbare monitoring via satellietbeelden en monitoring op de grond. Het binnendringen en illegaal kappen wordt opgemerkt en kan vervolgens worden gestopt door waarschuwingen en lokale wetshandhaving.
  5. Geleerde lessen en succesvolle initiatieven blijvend steunen door innovatie te delen met andere conserveringsprojecten.

Behoud van het regenwoud

Stichting Opção Verde is een patrimoniale Braziliaanse stichting die door middel van donaties nieuwe gronden kan verwerven in het Braziliaanse regenwoud. Het doel is om zoveel mogelijk regenwoud voor de eeuwigheid te beschermen. In dat kader kijkt de stichting naar landen aan de rivier. Omdat de rivieren fungeren als wegen en wanneer we de gebieden naast deze ‘waterwegen’ beschermen, worden de landen achter deze landen bijna ontoegankelijk. Daarnaast is het een strategische keuze om veel ongerept bos dicht bij elkaar kopen om later een groter beschermd gebied te creëren.

Ontdek meer

Actieve bescherming

Vanuit Nederland ondersteunen we lokale gemeenschappen om de gebieden te monitoren met behulp van actuele en hoogwaardige satellietgegevens en -technologieën zoals kunstmatige intelligentie om te leren wanneer, waarom en in welke mate ontbossing plaatsvindt, of voorspellen waar dit gebeurt in de toekomst. In het kort; actieve bescherming draait om eigenaarschap, lokale betrokkenheid, onderwijs en ondersteuning, bosbewakingssystemen en innovatieve technologieën.

Ontdek meer

Sociale impact

De belangrijkste ambassadeurs voor bosbehoud zijn lokale gemeenschappen; mensen die in de gebieden wonen. Dit zijn ook de mensen die het meeste baat hebben bij bosbehoud. Daarom werken we samen om de ecologische, sociale en economische voordelen van het behoud van regenwouden aan te tonen. We ondersteunen de lokale bevolking door de toegang tot kennis te vergoten, de verbinding te zoeken met belangrijke markten, oplossingen voor verbeterde logistiek aan te dragen en het op gang brengen van lokale coöperaties.

Ontdek meer

Onze recente activiteiten

Onze stichting werkt actief samen met de lokale bevolking aan educatie, behoud van regenwoud en innovatie.

De geneeskrachtige tuin

Ecosysteemdiensten

Nieuwe strategie


Neem contact op en doe mee met onze missie.

Bij Opção Verde zijn we altijd op zoek naar interessante mogelijkheden en mensen om onze doelen te bereiken.

NEEM CONTACT OP